Salgın Sürecinde Tansiyon Düzeyi ve Yalnızlık Duygusu Arttı

Dünya Psikiyatri Birliği, Avrupa Psikofarmakoloji Enstitüsü, Avrupa Psikiyatri Birliği tarafından tüm dünyada 40’ın üzerinde ülkede, 100 binin üzerinde iştirakçiyle gerçekleştirilen COH-FIT çalışması, global koronavirüs salgınının tesirlerini ölçmek için yapılıyor. Çalışma, ülkemizde Prof. Dr. Nesrin Dilbaz başkanlığındaki takım tarafından yürütülüyor.

 

 

Yalnızlık duygusu arttı

Araştırmaya Türkiye’den 2 binin üzerinde kişi katıldı. 29-46 yaş aralığında olan iştirakçilerin cinsiyet dağılımı ise yüzde 63 bayan ve yüzde 37 erkek formunda.

Çalışmada tansiyon, yalnızlık, öfkelilik ve fedakârlık (başkalarına yardım etmek vb.) üzerinde ruhsal tesir gözlemlendi. Daha sistematik olarak iştirakçilerin 3’te 1’inden fazlası salgın dönemi ve son iki hafta öncesiyle ilgili tansiyon düzeylerinde artış olduğunu bildirirken; yüzde 12’lik dilim azalma olduğunu belirtti. Tansiyon azalış ve artışı konusunda farklı yaş ve cinsiyet kümeleri ortasında kayda bedel farka rastlanmadı.

Yalnızlık konusunda, salgın evresi ve son iki hafta öncesiyle alakalı olarak iştirakçilerin 3’te 1’i artış ve sırf çok azı azalma olduğunu belirtti. Cinsiyetler ortasında sonuçlar kayda değer bir farklılık göstermedi. Ergen kümesi ise yalnızlaşma konusunda orantısız bir artış gösterdi.

Öfkelilik için salgın periyodu ve son iki hafta öncesiyle alakalı olarak iştirakçilerin yüzde 29’u artış ve yalnızca çok azı azalma olduğunu belirtti. İştirakçilerin büyük çoğunluğu ise çok az değişim olduğunu yahut hiç olmadığını bildirdi. Cinsiyetler ortası sonuçlar kayda bedel farklılık göstermedi lakin ergen kümesi öfkelilik konusunda orantısız bir artış gösterdi.

 

 


 

 

 

Toplumsal medyada geçirilen vakit arttı

Yardımsever davranışlar konusunda, iştirakçilerin yaklaşık yüzde 19’u gelişme gösterirken yüzde 50’si davranışlarında bir değişim olmadığını belirtti. Cinsiyet ve yaş kümelerinin sonuçları ortasında kayda bedel bir farka rastlanmadı.

Türkiye’den iştirakçilerin yüzde 44’ü pandemi sürecinde devletin aldığı tedbirlerden çok keyifli olduğunu belirtti. Cinsiyet ve yaş kümelerinin sonuçları ortasında kayda bedel farka rastlanmadı.

Çalışma iştirakçilerin medyayı başa çıkma için kullandıklarını da ortaya koydu. İştirakçilerin büyük kısmı medyada geçirdikleri vakitte artış olduğunu belirtti. Cinsiyet ve yaş kümelerinin sonuçları ortasında kayda bedel farka rastlanmadı.

Araştırmaya katılan iştirakçilerin yarısı için en tesirli başa çıkma metotları ise ferdî temas yahut etkileşim, antrenman yahut yürüyüş, internet kullanımı, COVID-19 hakkında bilgilenmek, manalı hobiler edinmek, medya kullanımı, çalışmak yahut yeni bilgiler edinmek iken yaklaşık üçte birlik kısım toplumsal medya/ uzaktan etkileşim, evcil hayvanlarla vakit geçirmek, din/meditasyon/spiritüellik, konuttan yahut iş yerinde çalışmak formunda görüş bildirdi.

Öteki başa çıkma metotları (bilgisayar oyunları oynama, fizikî yakınlık/cinsel aktivite, reçeteli ilaç ve öge kullanımı vb.) daha az oranda belirtildi.

Erkekler için en tesirli başa çıkma teknikleri idman yahut yürüyüş, COVID-19 ile ilgili bilgi almak ve direkt ferdi temas yahut etkileşim oldu.

Bayanlar için en tesirli başa çıkma teknikleri direkt ferdi temas yahut etkileşim, COVID-19 ile ilgili bilgi almak ve yeni bir şey öğrenmek yahut çalışmak halinde oldu.

Erkekler için bilgisayar oyunları oynamak ve fizikî yakınlık/cinsel aktivite bayanlara oranla daha tesirli başa çıkma prosedürleri olurken; bayanlar için manalı bir hobi edinmek, medya kullanımı, toplumsal medya/uzaktan etkileşim, evcil hayvanlarla vakit geçirmek, reçeteli ilaç kullanımı, çalışmak yahut yeni bir şey öğrenmek yahut konuttan yahut iş yerinde çalışmak erkeklere oranla daha tesirli başa çıkma sistemleri olarak belirtildi.

Ergen küme için en tesirli başa çıkma metotlarının direkt şahsî temas yahut etkileşim, COVID-19 ile ilgili bilgi almak ve çalışmak yahut yeni bir şey öğrenmek olduğu belirtildi.

Orta yaşlı küme için direkt ferdî temas yahut etkileşim, COVID-19 ile ilgili bilgi almak ve egzersiz yahut yürüyüş en tesirli başa çıkma prosedürleri olarak belirtildi. COVID-19 ile ilgili bilgi almak ve idman yahut yürüyüş yapmak, yaşlılar için en tesirli başa çıkma prosedürü olarak belirtildi.

Okunma:
123
Makale Etiketleri:
· · ·
Makale Kategorileri:
BİLENVAR · Genel · Yaşam

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1
Bildirimler kapat